Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1443226
  [tensp] => Bán tranh thêu chữ thập thành phẩm
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2015/12/19/02/02/145049052993.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => tranh-thanh-pham
  [iddm] => ,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,866345,866314,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2015-12-19 09:04:00
  [end_day] => 2016-01-19 09:04:00
  [xem] => 2149
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/tranh-thanh-pham-1-1-1443226.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2015/12/19/02/02/145049052993.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2015/12/19/02/02/145049052993.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1443224
  [tensp] => Khung tranh thành phẩm
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2015/12/19/01/56/14504901638.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => khung-tranh-thanh-pham
  [iddm] => ,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,866345,866314,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2015-12-19 08:58:00
  [end_day] => 2016-01-19 08:58:00
  [xem] => 1887
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/khung-tranh-thanh-pham-1-1-1443224.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2015/12/19/01/56/14504901638.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2015/12/19/01/56/14504901638.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1443231
  [tensp] => Khung tranh thành phẩm - Đóng khung tranh giá rẻ tphcm
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2015/12/19/02/16/145049140515.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => khung-tranh-thanh-pham-dong-khung-tranh-gia-re-tphcm
  [iddm] => ,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,866345,866314,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2015-12-19 09:19:00
  [end_day] => 2016-01-19 09:19:00
  [xem] => 1957
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/khung-tranh-thanh-pham-dong-khung-tranh-gia-re-tphcm-1-1-1443231.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2015/12/19/02/16/145049140515.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2015/12/19/02/16/145049140515.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1443229
  [tensp] => Ký gửi, mua bán tranh thành phẩm
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2015/12/19/02/14/14504912452.png
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => ky-gui-mua-ban-tranh-thanh-pham
  [iddm] => ,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,866345,866314,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2015-12-19 09:16:00
  [end_day] => 2016-01-19 09:16:00
  [xem] => 1826
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/ky-gui-mua-ban-tranh-thanh-pham-1-1-1443229.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2015/12/19/02/14/14504912452.png_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2015/12/19/02/14/14504912452.png&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1443228
  [tensp] => Ký gửi, mua bán tranh thành phẩm
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2015/12/19/02/08/145049089045.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => ky-gui-mua-ban-tranh-thanh-pham
  [iddm] => ,887992,887993,887994,887995,887996,887997,887998,866345,866314,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2015-12-19 09:10:00
  [end_day] => 2016-01-19 09:10:00
  [xem] => 1900
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/ky-gui-mua-ban-tranh-thanh-pham-1-1-1443228.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2015/12/19/02/08/145049089045.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2015/12/19/02/08/145049089045.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1443232
  [tensp] => Rao bán tranh thêu chữ thập thành phẩm
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2015/12/19/02/18/14504915014.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => rao-ban-tranh-theu-chu-thap-thanh-pham
  [iddm] => ,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,866345,866314,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2015-12-19 09:20:00
  [end_day] => 2016-01-19 09:20:00
  [xem] => 1849
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/rao-ban-tranh-theu-chu-thap-thanh-pham-1-1-1443232.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2015/12/19/02/18/14504915014.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2015/12/19/02/18/14504915014.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1574004
  [tensp] => tranh phẳng văn phòng
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2017/12/04/05/55/151241011265.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => tranh-phang-van-phong
  [iddm] => ,886171,878593,878671,866345,884787,880073,866260,866261,866263,887358,866262,866264,866265,878999,866266,866287,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,866288,886774,838619,866290,866291,866292,866314,866315,896137,866316,866319,90
  [start_day] => 2017-12-05 02:37:00
  [end_day] => 2018-01-05 02:37:00
  [xem] => 1976
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/tranh-phang-van-phong-1-1-1574004.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2017/12/04/05/55/151241011265.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2017/12/04/05/55/151241011265.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1443225
  [tensp] => TRANH THÀNH PHẨM
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2015/12/19/01/58/145049029791.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => tranh-thanh-pham
  [iddm] => ,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,866345,866314,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2015-12-19 09:00:00
  [end_day] => 2016-01-19 09:00:00
  [xem] => 1842
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/tranh-thanh-pham-1-1-1443225.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2015/12/19/01/58/145049029791.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2015/12/19/01/58/145049029791.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1443227
  [tensp] => Tranh thành phẩm đã có khung - muatranhtheu
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2015/12/19/02/06/145049076695.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => tranh-thanh-pham-da-co-khung-muatranhtheu
  [iddm] => ,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,866345,866314,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2015-12-19 09:09:00
  [end_day] => 2016-01-19 09:09:00
  [xem] => 1952
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/tranh-thanh-pham-da-co-khung-muatranhtheu-1-1-1443227.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2015/12/19/02/06/145049076695.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2015/12/19/02/06/145049076695.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
 
Khung Ảnh Thành Phẩm
					
					
				
				
								
				
				
				
        
 	          

Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng
fb
X

KHUNG ẢNH GIÁ RẺ

Danh Mục Sản Phẩm
KHUNG ẢNH TRƯƠNG HOÀNG

khung ảnh giá rẻ

Liên Kết Website
khung tranh ảnh
Thăm Dò Ý Kiến
TỐT,CHẤT LƯỢNG
KHÔNG TỐT,KÉM CHẤT LƯỢNG
CẦN HỌC HỎI THÊM Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
máy đóng khung tranh
Hỗ Trợ Trực Tuyến
{loop Array Array}
nghiêm an nam 0979569915
Thống kê
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến
KHUNG ẢNH GIÁ RẺ XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI

Khung Ảnh Thành Phẩm

Hiển thị : Lưới Danh sách
ĐỐI TÁC DƯỚI